«Komikken dras ut i det maksimale, helt til grensen, men aldri over. Det er en særs samspilt gjeng, med upåklagelig timing, enorm spilleglede og bøtter med dårlig skjult svart humor.»

  1. -       Gaute Ulvik Haugan Trønder-AvisaPasser for alle mellom 3 og 103!Med Helga Haga, Kari Wist Holmen, Kristoffer Hjulstad, Fredrik Høstaker, Ulrik Tangen, Gunhild Hjertaas, Jenny Kaatz, Ola Wist Holmen og Martin Karelius ØstensenBILLETTER: http://kultar.no/referanser/en-medtsammarnattsdrom/EN MEDSTÅMMÅRNATTSDRØM


Av William Shakespeare

Gjendikting av Hans-Magnus Ystgaard

Musikk av Gunhild Hjertaas